Domu

Společnost Chroustovická a.s. hospodaří na zemědělské půdě v Pardubickém kraji již po několik desítek let. Nejdříve jako jednotné zemědělské družstvo, následně pak jako akciová společnost. Od roku 2010 společnost výrazně expanduje. Investuje nejen do nových technologií a strojů, které zajišťují kvalitní zpracování zemědělské půdy ale i do samotné orné půdy, ať již její koupí nebo prostřednictvím pronájmu pozemků.

Zemědělská výroba zahrnuje klasickou rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování pšenice ozimé, ječmene sladovnického, zrnovou kukuřici a řepku ozimou.